Nový život - Novoť

Oravský klub abstinujúcich

Kontakt:

Predseda 

Paľo MADLEŇÁK 

0915 954 927

 

Podpredseda 

Jozef FEDOR 

0905 133 875

 

Člen klubu 

Serafín VAJÁK   

0908 093 575

 

Korešpondencia

Paľo MADLEŇÁK

029 51 , Ťapešovo 198

madlenak@centrum.sk 

Klubové stretnutia

Každý piatok o 19.00 hod.

v Pastoračnom centre

( stará fara ) Novoť

Reklama

Kalendár

 

 

Členovia nášho klubu navštivili v sobotu 16. júna 2018,

pútnické miesto Turzovka - Živčáková.

 

Ďalšie fotografie :

 

Počasie bolo krásne a aj to prispelo k výbornej nálade počas celej akcie.

Svätá omša v plnom kostole na tomto premodlenom mieste,

bola samozrejme to najdôlejžitejšie na púti. 

V kázni celebrant zdôrazňoval potrebu správnych rozhodnutí v našom živote.

Popoludní sme mali spoločný obed, ktorý sme mali vopred nahlásený

v príjemnom prostredí reštaurácie Artemis v Turzovke.

Cestou domou sme sa zastavili pri Slovenskom orloji v Starej Bystrici.

To je veľmi okresaný pohľad na príjemne strávený deň s príjemnými ľuďmi. 

Okrem klubistov OKA  Nový život - Novoť sa na púti zúčastnili

aj štyria klubisti z A - klubu JASEŇ - Oravská Jasenica.

Spolu nás bolo 21.

Tešíme sa na ďalšie klubové akcie.

PM 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť